Idući Tečaj za početnike i mladence počinje 19.04.15. u terminima nedjeljom od 18.00-19.30. Početni stupanj traje 4 tjedna, cijena je 200 kn po osobi. Prijave i rezervacije na mob. 0914899015